“Inventarierea, Evaluarea si Remedierea Surselor Antropogenice de Poluare in Regiunea Dunarii de Jos”

 Proiectul “Inventarierea, evaluarea şi remedierea surselor antropogenice de poluare în regiunea Dunării de Jos” va pune bazele cooperării transfrontaliere în regiunea Dunării de Jos pentru identificarea surselor terestre semnificative de poluare, îmbunătăţirea monitorizării, schimb de informaţii şi dezvoltarea unei strategii pentru reducerea sau eliminarea impactului acestora. 

Obiectivul general al proiectului este de a reduce impactul asupra mediului al depozitelor chimice şi a deversărilor de ape uzate în regiunea Dunării de Jos, precum şi îmbunătăţirea monitorizării calităţii apei şi a solului, şi facilitarea accesului public la informaţii.

Obiectivele specifice: 

 • identificarea stării actuale a depozitelor chimice şi a deversărilor de ape uzate în regiunea Dunării de Jos şi stabilirea priorităţilor cu privire la reducerea sau eliminarea lor;
 • reducerea  poluarii  Dunării de către deversările de ape municipale uzate;
 • creşterea gradului de conştientizare a publicului privind sursele de poluarea a solului şi a apelor.

Principalele activităţi:

 • Inventarierea şi evaluarea  surselor de poluare a solului şi a apei în zona Dunării de Jos ;
 • Modernizarea Uzinei de Tratare a Apelor Uzate (WWT), din orasul Valcovo  (Ucraina);
 • Realizarea unui serviciu de informare publica "online" privind calitatea apei şi a solului în zona Dunării de Jos;
 • Reînnoirea echipamentului, prelevarea de probe şi analize de laborator în vederea identificării surselor actuale de poluare a solului şi a apei;
 • Creşterea capacităţii şi a gradului de conştientizare;
 • Crearea unui sistem de monitorizare pe termen lung pentru evaluarea riscului şi a surselor de poluare care afectează solul şi apele.

Parteneri de proiect:

UCRAINA:

 • Departamentul de Stat pentru Protecţia Mediului din Regiunea  Odesa (DENRORSA);
 • Centrul Ştiinţific Ucrainian pentru Ecologia Mării, Odesa;
 • Institutul pentru Probleme de Marketing şi Cercetare Ecologică şi Economică, Academia Naţională de Ştiinţe, Odesa;

Republica MOLDOVA:

 • Biroul de Prevenire a Poluării Mediului, Ministerul Mediului, Chişinău.

ROMÂNIA:

 • Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, Tulcea;
 • Asociaţia de Cooperare Transfrontalieră “Euroregiunea Dunărea de Jos, Galaţi, România;
 • Centrul de Consultanţă Ecologică, Galaţi, România.