Creşterea conştientizării şi implicării organizaţiilor neguvernamentale nonprofit de protecţie a mediului în promovarea informaţiilor privind substanţele care depreciază stratul de ozon
(„ODS” - Ozone Depleting Substances”)

Link proiect: http://eea.ngo.ro/strat_ozon.htm

Coordonator proiect ODS: Asociatia Expertilor de Mediu (AEM), Bucuresti

 CCEG, ca partener unic al AEM, se implica in procesul de  la elaborare a strategiei de comunicare a proiectului, precum si in derularea fiecarei activitati ( planificare, monitorizare, promovare).  

Durata: 12 luni

Finantare:  Programul de Cooperare Elvetiano-Roman, Fondul Tematic prntru Participarea Societatii Civile, Schema de Grant ptr. ONG-uri, total proiect: 71,320 CHF

Obiectiv general

 • intensificarea conştientizării şi implicării  ONG-urilor de protecţie a mediului în diseminarea informaţiilor privind substanţele care depreciază stratul de ozon

Obiective specific:

 • facilitarea accesului ONG-urilor de mediu la informaţiile privind legislaţia europeană şi naţională, in domeniu;
 • imbunatatirea capacităţii  instituţionale a ONG-urilor
 • stimularea implicării directe a grupurilor ţintă în activităţile ‘model’  precum şi de
 •  multiplicator ale Reţelei ‘ODS’

PRIN

 • broşură informativă (ODS), pliant (ODS); pagina web interactive, reţea ‘ODS’ cu experţi in informare, comunicare şi consultanţă, evenimente de profil, seminar national, etc.. 

Grupurile ţintă: Beneficiari direcţi:

ONG-urile de protecţia mediului (280 organizaţii, 600 persoane);

alte ONG-uri: (ex: sănătate, protecţia consumatorului, etc. 100, 200 persoane).

 Beneficiari indirecţi:

autorităţi centrale şi locale de protecţia mediului (85 instituţii, 1800  specialisti);

institute de cercetare şi proiectare, firme de consultanţă, universităţi, asociaţii profesionale, experţi independenţi (150 instituţii, 2 400 specialişti);

alte autorităţi centrale (23 instituţii fără MMP, 400 specialişti);

administraţii locale (2 800 primării, 4 000 specialişti);

 IMPORTANT:

Cadrul legislativ, ratificat de România prin:

 • Legea nr. 84/1993 si prin Convenţia privind Protecţia Stratului de Ozon (denumită şi Convenţia de la Viena).

Prevede: ELIMINAREA TREPTATA A ‘ODS’.

Protocolul de la Montreal privind substanţele care depreciază statul de ozon acopera aprox. 100 de substanţe grupate în:

 • cloroflourocarburi (CFC);
 • haloni;
 • tetraclorura de carbon (CTC);
 • hidrocloroflourocarburi (HCFC);
 • metil cloroform şi bromura de metil 

 

 PROIECT CO-FINANŢAT PRINTR-UN GRANT DIN PARTEA ELVEŢIEI PRIN INTERMEDIUL CONTRIBUŢIEI ELVEŢIENE PENTRU

UNIUNEA EUROPEANĂ EXTINSĂ

 

Conţinutul acestui site web nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Programului de Programul de Cooperare Elveţiano-Român. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web.

 Pentru informaţii oficiale privind Programul de Cooperare Elveţiano-Român accesaţi:

www.swiss-contribution.ro sau www.swiss-contribution.admin.ch