“Dezvoltarea turismului durabil in Regiunea Dunarii de Jos din Ucraina, Moldova si Romania /Sustainble Tourism in Lower Danube Region”, proiect coordonat de catre Ucraina, partenerii fiind ONG-uri din Rep. Moldova si Romania (Ref. No: 2/1/345, MIS-ETC:2232,

 

Perioada: 2014- 2015.

Rol CCEG: partener in acest proiect

 

Numărul și titlul de prioritate

Prioritatea 1: Către o economie de frontieră mai competitivă

Titlul măsurii:

  • Îmbunătățirea productivității și competitivității zonelor urbane și rurale ale regiunii prin cooperarea transfrontalieră

Locație acțiune:

  • Ucraina: Odessa Oblast: orașul Odessa; Reni, Ismail și Chilia
  • Moldova: Cahul și Chișinău
  • România: judetul Galati

Numele solicitantului:

  • Agenția pentru Dezvoltare Regională
  • Agentsvo Regionalnova Razvitiya

Obiectivele și rezultatele acțiunii

Obiectivul general al proiectului este crearea unui climat investițional favorabil în regiunile de frontieră ale Ucrainei și România. Durata proiectului este de 22 luni, între 25.12.2013- 24.10.2015

Rezultatele așteptate sunt:

  • Crearea Centrului Regional de Consultanta pe deservirea organizațiilor străine     interesate în realizarea de proiecte de investiții pe teritoriul regiunii Odessa;
  • Crearea unui web-site cu baze de date a proiectelor de investiții ale regiunilor și organizarea de campanii de informare cu privire la posibilitățile de investiții ale regiunilor;
  • Elborarea de planuri de dezvoltare complexă a teritoriilor prevăzute pentru intensificarea activității autorităților locale și regionale în domeniul atragerii investițiilor și realizarea proiectelor de investiții.

Bugetul total: 1975 824, 76 €