INSTRUIRE PROIECTUL “REPAIR”

“Cooperare Regională pentru Protecţia Mediului din Bazinul Mării Negre prin Reducerea Poluării din Agricultură”, finanţat de programul Operaţional Comun Marea Neagră

Centrul de Consultanţă Ecologică Galati (CCEG) vă invită să participaţi în perioada 23-24 Octombie 2014 la o sesiune de instruire organizată în cadrul proiectului REPAIR ce are ca scop să contribuie la crearea de parteneriate şi la consolidarea cooperării în regiunea Mării Negre prin promovarea de soluţii comune, crearea de oportunităţi egale, implicarea societăţii civile şi a autorităţilor publice în rezolvarea problemelor de mediu, reducerea discriminării de gen, consolidarea unei baze de date în domeniu şi promovarea de instrumente şi metodologii.

Scopul sesiunii de instruire este de a informa şi sprijini societatea civilă şi autorităţile locale în a se implica în managementul şi protecţia mediului din bazinul hidrografic Prut - Barlad.

Agenda preliminară:

Joi 23 octombrie 2014, orele 16.00 – 18.30: primirea participanţilor, prezentare proiect, introducere

Vineri 24 octombrie 2014 orele 10.00 -16.00  prezentări şi discuţii

Subiecte abordate:

·         Managementul resurselor acvatice in Romania si U.E –imagine de ansamblu

·         Probleme importante de gospodarire a apelor in spatiul hidrografic PRUT – BARLAD

·         Măsuri de reducere a poluarii provenite din sectorul agricol, in judetul Galati

·         Impactul activitatilor de acvacultura

·         Iniţiative, măsuri de combatere a inundatiilor, secetei si eroziunii malurilor