Planul de Acţiune pentru Protecţia bazinului hidrografic Prut

Râul PRUT este al doilea ca marime (952,9 km) dintre afluienţii Dunării fiind şi ultimul, totodată; este graniţa între Romania şi Moldova, izvoarele lui fiind în pădurile din Carpaţii Ucrainieni departe în nord. În bazinul hidrografic (BH) Prut-Bârlad locuiesc aproape 2.27 mil de oameni.

Alte date relevante:

  • Suprafaţa totală afectată de aluncări de teren este de 5.431 ha
  • 70% este teren arabil, predomină agricultura pe suprafeţe mici şi mai ales din cauza efectuării unui arat necorespunzator, eroziunea solului şi alunecarile sunt frecvente;
  • Principalele clase de presiuni sunt poluarea punctiformă, cea difuză (îngrăşăminte, pesticide, etc) şi alterări hidro-morfologice; Gradul de conectare la sistemele de canalizare este de 50.07% cu doar 43.42% p.e care dispun de unităţi de tratare a apelor uzate;
  • Sursele de poluare agricole şi industriale contribuie, de asemenea la poluarea organică a resurselor de apă, dar şi poluările accidentale (materiale de construcţie, alimente) cât şi cele agricole (fermele de animale) acoperite de Directiva 2010/75/EC (IED) privind emisiile industriale;
  • In 2013, s-au identificat 105 depresiuni hidro-morfologice semnificative;

Starea ecologica a BH Prut-Barlad

  • 75 CA -corpuri de apă- (32,89%) sunt în bună stare ecologică
  • 16 CA (17,02%) sunt într-o stare potenţial bună

Program Specific de Acţiune: Implicarea factorilor interesati/ „stakeholders” 

Directiva cadru privind Apa  specifica obligatii si sarcini minime prin implementarea Planurilor de Management pe BH: informare, consultare şi implicare activă

Planul de Management al BH Prut-Bârlad poate fi accesat pe site-ul ABA Iasi www.apeprut.ro si pe http://www.rowater.ro/SCAR/Planul%20de%20management.aspx

Pentru o consultare si implicare activa in timpul stadiilor diferite ale planificarii PMBH trebuie sa fie consultati si implicati activ factorii cheie deja identificati. 

Planul de Actiune pentru Protectia Bazinului Hidrografic Prut