Titlul Proiectului : Introducerea unor practici inovatoare de gestionare a deșeurilor în orașele selectate din Georgia, Republica Moldova și Armenia, GMA-WMP

Obiectivul general al proiectului este de a facilita îmbunătățirea calității mediului și a vieții în țările din regiunea Mării Negre, prin promovarea de parteneriate transfrontaliere și cooperarea în managementul modern al deșeurilor.

Obiective specifice:

 • Creșterea capacității autorităților locale din Georgia, Republica Moldova și Armenia în gestionarea deșeurilor, prin introducerea unor practici inovatoare bazate pe abordări ale Uniunii Europene în acest domeniu, folosind exemplul României.
 • Consolidarea cooperararii transfrontaliere între autoritățile locale și ONG-uri din Georgia, Republica Moldova, Armenia și România pentru dezvoltarea capacităților de gestionare a deșeurilor.

Grupuri țintă:

 • Serviciile municipale sunt responsabile pentru colectarea și eliminarea deșeurilor în Kutaisi, Ungheni și Ararat;
 • Birouri locale de auto-guvernare din Georgia, Republica Moldova și Armenia, care vor creste capacitatea de management a deșeurilor și de mediu;
 • ONG-urile de mediu (Georgia, Moldova, Armenia), care vor ridica capacitatea și gradul de conștientizare pentru a  câștiga experiență în gestionarea deșeurilor, în special în probleme de sortare a deșeurilor, în număr de circa 100-150 de persoane;
 • Reprezentanții mass-media, care vor acumula experiență si cunostinte in domeniul mediului si vor transmite mai multe informații populației.
 • Scoli pilot în Kutaisi, Ungheni și Ararat, în care vor fi implementate programe educaționale pentru a crește conștientizarea cu privire la problemele de mediu.

Prin acest proiect, aproximativ 15% din populația din țările din regiunea Mării Negre vor deveni conștienți de îmbunătățirea calității mediului și a vieții .

Parteneri:

 • Primăria Ungheni, Republica Moldova
 • Municipalitatea Ararat, Armenia
 • Centrul de Consultanta Ecoologica Galati, România
 • Imereti Scientist’s Union "Spectri", Georgia
 • Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă, Republica Moldova
 • Environmental Survival, Armenia

Durata proiectului: 10.08 2013 - 09.08.2015

Informatii privind activitatile derulate in cadrul proiectului re regasesc in pagina oficiala a proiectului: http://wmp.ge/