ACHIZITII 2014

Anunt de participare - La procedura de atribuire a contractului de servicii: consultanta design rute turistice - Prin procedura de atribuire directa - PROIECT MIS-ETC code 1214

Anunt de participare - La procedura de atribuire a contractului de servicii: realizare campanie de informare si constientizare si promovare online a web site - prin procedura de cerere de oferta fara publicare prealabila in SEAP.

Login