Obiectivul general al proiectului este de a contribui la eficacitatea măsurilor luate de către diferite părți interesate pentru a aborda problema poluarii apei, ca provocare comună în domeniul protecției mediului din zona Mării Negre.

Obiectivele și activitățile care vor fi dezvoltate de către Rauri curate - Mare curata! Acțiunea va contribui atât la obiectivul global al Programului: de a realiza parteneriate puternice regionale și de cooperare cat și la obiectivul său cheie: „o dezvoltare economică și socială durabilă, mai puternică a regiunilor din bazinul Mării Negre.

 

Rauri  curate - Mare curată! Acțiunea comună are ca obiective specifice:

  • Dezvoltarea parteneriatului şi cooperării dintre ONG-uri şi alţi factori interesaţi şi realizarea unui schimb de experienţă privind soluţiile la problemele privind poluarea apei, provocare regională comună.
    Țările din bazinul Mării Negre sunt caracterizate prin eterogenitatea mare de condiții de mediu, socio-economice și politice. Există  multe părți interesate, implicate în diferite domenii legate de controlul poluării și acesta este motivul principal pentru a promova parteneriate de cooperare între ONG-uri. Consultarea publică este obligatorie în conformitate cu cerințele UE și internaționale și succesul intervenției publice ar fi mai eficient prin intermediul acestei abordari.  Acest prim obiectiv a proiectului va genera un parteneriat mai puternic între ONG-urile din regiunea Mării Negre care acționează în domeniul protecției mediului.
  • Îmbunătăţirea capacităţii ONG-urilor de a oferi sprijin autorităţilor locale şi regionale în domeniul gestionării apelor.
    Capacitatea administrativa a autorităților locale și regionale este scăzuta și complexitatea controlului poluării are nevoie de un nivel tehnic ridicat pentru a fi abordate. ONG-urile vor fi parteneri activi pentru autoritățile locale și regionale.
  • Sensibilizarea publicului şi consolidarea participării publice prin promovarea ecosistemului pe bază de abordare tip "advocacy" pentru controlul poluării apelor din bazinul Mării Negre.
    Activitățile economice umane sunt surse de poluare și acest obiectiv va contribui la creșterea gradului de conștientizare a opiniei publice pe această temă. Pe de altă parte, problemele de poluare sunt legate de dezvoltarea durabilă și starea de sănătate a populatiei. Poluarea este cauza multor probleme, care vin din perspective diferite și care necesită un răspuns potrivit.

Proiectul se adreseaza Axei prioritare nr. 2, care subliniază necesitatea utilizării în comun a resurselor și competentelor pentru protecția și conservarea mediului, în acest sens, măsura 2.1. Consolidarea cunoștințelor și informațiilor de bază necesare în vederea abordării provocărilor comune în domeniul protecției mediului sistemelor fluviale și maritime. 

Grupuri TEST-țintă sunt reprezentanți și voluntari ai ONG-urilor, tineri și cetățeni în cadrul regiunilor vizate de acțiune comună.

Reprezentanții și voluntarii ONG-urilor gestionează  diverse liste de probleme și au nevoie să își dezvolte abilitățile pe teme specifice și lobby.

Reprezentanții ONG-urilor vor fi implicați în activități a prezentei acțiuni comune.

Beneficiarii  finali sunt oamenii care lucrează pentru ONG-urile implicate în activitățile prezentei acțiuni comune, precum şi tinerii, cetățenii care locuiesc în zona Mării Negre.